เราต้องการมอบประสบการณ์การช็อปปิ้งออนไลน์ที่ดีที่สุดที่ ToeZone Footwear

ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดคุณไม่พอใจกับการซื้อของคุณอย่างสมบูรณ์

เราต้องการดูแลคุณและพร้อมแก้ไขทุกปัญหาให้ถูกต้อง

 

สำหรับการส่งคืน 

      รองเท้า ToeZone ยินดีที่ให้คืนสำหรับสินค้าที่ซื้อผ่าน ToeZone Online เท่านั้น และตรงกับเงื่อนไขดังต่อไปนี้

  1. ต้องส่งคืนสินค้าในสภาพเดิมภายใน 2 วันหลังได้รับสินค้า คำสั่งซื้อที่ส่งคืนเกินระยะเวลานี้จะไม่ได้รับการยอมรับ และรองเท้า ToeZone ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธสินค้าที่ชำรุดเสียหาย
  2. โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าหลังการขายของเราทางอีเมลที่ Jessie@sole-concepts.biz หรือทางโทรศัพท์ที่หมายเลข 063-2274629 และอธิบายสถานการณ์รวมทั้งชื่อและหมายเลขใบสั่งซื้อของคุณ
  3. สินค้าที่ส่งคืนควรบรรจุในหีบห่อเดิม (ทั้งภายในกล่องรองเท้า ToeZone และชุดจัดส่งนอกหากอยู่ในสภาพที่เหมาะสม) พร้อมหลักฐานการจัดส่งต้นฉบับและส่งกลับไปยังที่อยู่ในใบเสร็จ
  4. เราจะคืนเงินไปยังบัญชีธนาคารเดิมหลังจากที่เราได้รับสินค้าคืนแล้ว
  5. การจัดส่งคืนเป็นค่าใช้จ่ายของคุณ เราจะไม่คืนเงินค่าจัดส่งคืน ยกเว้นแต่กรณีที่เป็นสินค้าชำรุดหรือส่งมอบสินค้าผิด

สำหรับรายการที่ไม่ถูกต้องที่จัดส่ง: 

       หากเราได้ทำผิดพลาดกับคำสั่งซื้อของคุณฝ่ายบริการลูกค้าของ ToeZone Footwear ยินดีให้ความช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็ว โปรดปฏิบัติตามขั้นตอนง่ายๆเหล่านี้

  1. โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของเราทางอีเมลที่ jessie@sole-concepts.biz หรือทางโทรศัพท์ที่หมายเลข 063-227-4629 และอธิบายสถานการณ์รวมทั้งชื่อและหมายเลขใบสั่งซื้อของคุณ
  2. กรุณาปฏิบัติตามนโยบายการคืนสินค้าแบบง่ายๆของเราซึ่งระบุไว้ข้างต้นเพื่อส่งคืนสินค้า เราจะชดใช้ค่าชดเชยสำหรับการขนส่งสินค้าทางบกของคุณเมื่อได้รับสินค้าของคุณ: การคืนเงินค่าจัดส่งจะถูกโอนไปยังบัญชีธนาคารเดิม