การสั่งซื้อ

         การสั่งซื้อจะได้รับการดำเนินการเมื่อได้รับการชำระเงินจากท่าน หากรูปแบบขอวสินค้าที่คุณได้สั่งซื้อหมดชั่วคราว

นโยบายการตั้งราคา 

      ราคาทั้งหมดของรองเท้า ToeZone อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รองเท้า ToeZone ไม่อนุญาตให้มีการปรับราคาหลังซื้อสินค้า ดังนั้นราคาขายไม่สามารถใช้กับการซื้อก่อน

หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือราคา กรุณาติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ ToeZone Footwear ที่หมายเลข 063-227-4629 

หมายเหตุ; ราคาสินค้านั้นรวม VAT 7% แล้ว

เงื่อนไขการชำระเงิน 

           ขณะนี้เราสามารถรับชำระเงินผ่านธนาคารเท่านั้น:

เรากำลังดำเนินการเกี่ยวกับวิธีการชำระเงินเพิ่มเติม

ซึ่งเราจะแนะนำให้คุณทราบเมื่อมีวิธีการชำระเงินเพิ่มเติม

การชำระเงินหลัง 12.00 น. นั้น ใบสั่งซื้อจะดำเนินการเตรียมสินค้าและจัดส่งในวันทำการถัดไป